Osman Fedbi, nu fi ticălos, respectă legea!

0
760
La data de 06 iulie a.c., la Tribunalul Constanța – Secția de contecios administrativ și fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 4639/ 118/ 2017, cuprinzând cererea reclamantului Ali Ibraim de chemare în judecată a U.D.T.R (Uniunea Democrată Turcă din România, vezi aici), reprezentată de Osman Fedbi[1] (vezi aici declarația de avere și interesele), președintele U.D.T.R., membru al organizației P.S.D. Constanța.
Reclamantul se prevalează de prevederile Legii nr. 554/ 2004 a conteciosului administrativ, acțiunea sa fiind motivată de necomunicarea în termenul legal (30 de zile) a informațiilor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
La data de 27 februarie a.c., reclamantul s-a adresat cu o scrisoare către președintele U.D.T.R., solicitând răspunsuri, după cum urmează:
Plângerea la Contecios a lui Ali Ibraim, pentru nerespectarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public.
Plângerea la Contecios a lui Ali Ibraim, pentru nerespectarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public.
• „Cuantumul și proveniența fondurilor financiare și/ sau materiale, respectiv:
– suma totală a fondurilor bugetate de statul român în conformitate cu atestatul de Utilitate Publică al U.D.T.R.;
– suma totală a fondurilor/ donațiilor guvernelor statelor musulmane (după caz, defalcat/stat și scopul donațiilor financiare sau materiale);
– donațiile financiare și materiale a fundațiilor, oamenilor de afaceri musulmani (și nu numai), de pe teritoriul româniei și din afara granițelor țării.
• Remunerațiile/ lună, defalcate/ membru din Comitetul Director (vezi aici), respectiv:
– remunerațiile lunare ale d-lor Osman Fedbi, Iusein Gemal[2], Ibraim Ervin[3] și Ibram Iusein[4];
– dacă cei sus nominalizați beneficiază de facilități extra, precum: locuință de serviciu, mașină din parcul auto U.D.T.R. sau decontarea service-ului și carburanților, în cazul celor care își utilizează autoturismul proprietate;
– dacă le sunt decontate diurnele și consumațiile la diferite locații, care n-au fost prestabilite în cererea anuală de stabilire a bugetului U.D.T.R.;
– dacă au rude prin alianță sau până la gradul III, angajați în cadrul U.D.T.R. sau în cabinetele acestora?
• Remunerațiile/ lună, defalcate/ membru ale vicepreședinților (vezi aici), respectiv:
– remunerațiile lunare ale d-lor Husein Cadir, Iașar Enver, Omer Nazif, Musa Caidar, Molgani Accean și Bormambet Vildan (cu precizarea dacă aceștia sunt etnici turci sau tătari), Raim Naim, Gavazoglu Riza, Osman Zia (dacă acesta are grade de rudenie cu Osman Fedbi), Memet Redvan și Memiș Turan;
– dacă cei sus nominalizați beneficiază de facilități extra (locuință de serviciu, diurnă, autoturism, decontare carburanți și service etc).
Ali Ibraim, un contestatar al ticăloșilor și ticăloșiilor din cadrul U.D.T.R.
Ali Ibraim, un contestatar al ticăloșilor și ticăloșiilor din cadrul U.D.T.R.
• Remunerațiile/ lună, defalcate/ membru din Consiliul Național (vezi aici), respectiv:
– remunerațiile lunare ale d-lor Rustem Sevim, Memiș Kemal, Ali Sali, Cerchez Ali, Bari Muselim, Iașar Sali, Ali Șefchet, Osman Suliman (dacă acesta are grad de rudenie cu Osman Fedbi), Memet Sebatin, Abdula Ghiulten, Omer Memnune, Talip Leman, Omer Bedri, Hasan Nazim, Salim Levent, Fucigi Talip, Aziz Azis, Arif Mugelip, Memet Șucri, Femi Suat și să precizați dacă sunt etnici turci sau tătari, Halil Nazmile, Mustafa Erdal, Mustafa Beihan și Mahmud Sezghin;
– dacă cei sus nominalizați beneficiază de facilități extra menționate (locuință de serviciu, diurnă, autoturism, decontare carburanți și service etc).
• Remunerațiile/ lună, defalcate/ membru din Comisiile de specialitate (vezi aici), respectiv:
– remunerațiile lunare ale d-lor. Bormamet Vildan, Islam Remzi, Turkoglu Serin, Amet Melek, Halil Derya, Abduraman Meric, Dragomir Nicușor, Accoim Durie și Accoim Ali (dacă aceștia au grade de rudenie);
– dacă cei sus nominalizați beneficiază de facilități extra (locuință de serviciu, diurnă, autoturism, decontare carburanți și service etc).
• Cheltuielile pentru sediile celor 25 de filiale U.D.T.R. din teritoriu (vezi aici), respectiv:
– întreținere, salariați, activități cultural, turism comunitar etc.
• Achizițiile din ultimii 5 ani, necesitatea, temeinicia și amortizarea acestora (ex.: autocarul care este folosit doar pentru turismul comunitar selectiv și care mai tot timpul stă parcat, în timp ce-i sunt plătite taxele aferente și salariul șoferului);
– cuantumul tranzacțiilor și investițiilor privind sediile U.D.T.R. și eventualele sedii de filiale din teritoriu și nu numai, nominalizarea proprietarilor de la care au fost cumpărate și numele celor care au cumpărat.
• Susținerea financiară/ autofinanțarea, respectiv:
– serviciile finanțate, numărul și numele angajaților sau prestatorilor (cum ar fi cei de la Radio T);
– eventuale surse de autofinanțare: servicii sau din chiriile percepute pentru locațiile aparținând U.D.T.R.
• Identificarea comunității, respectiv:
– identificarea și comunicarea numărului etnicilor turci și rromi musulmani existenți în raza filialelor U.D.T.R.;
– criteriile de înființare a filialelor: numărul etnicilor turci și/ sau al rromilor musulmani (în filialele din Lespezi, Făurei, Isaccea, Văleni, Dobromir, Măcin, Lazu, Amzacea, Carvăn, Adamclisi, Castelu, chiar și în Tulcea, Călărași sau Brăila, comunitatea turcă se poate număra pe degete, în timp ce comunitatea musulmanilor romi este dominant; dacă așa stau lucrurile, U.D.T.R. este Uniunea turcilor din România, sau a rromilor musulmani?).
19832837_1927857354118439_1438399242_n - Copy• Relațiile U.D.T.R cu terțe fundații musulmane de caritate, respectiv;
– contribuția financiară sau logistică a Uniunii în relațiile cu fundațiile de caritate;
– furnizarea listelor cu nevoiașii din raza filialelor aparținând U.D.T.R., care au beneficiat de ajutoare ocazionate de Kurban Bayram și nu numai (menționez că personal cunosc cazuri de nevoiași care nu au primit astfel de ajutoare, în timp ce «vip-urile» abonate, inclusiv la turismul comunitar selectiv, au primit 2 – 3 pachete).
• Organizarea Congresului Național și reconfirmarea perpetuă a președintelui și deputatului U.D.T.R.;
– de ce s-a ținut Congresul Național la București, în condițiile în care 90% din comunitatea turcă trăiește în Dobrogea; astfel de practici totalitariste, tind negreșit la reconfirmarea pe viață a președintelui și deputatului U.D.T.R.
– dacă asta doriți, evitând opțiunile comunității, schimbați statutul ca să știe toată turcimea din România că suntem oropsiți să fim reprezentanți de un presupus «turc ando Kalayçı» și de foști strungari cu diplome «FF» cumpărate în timpul mandatelor.ˮ

[1] Osman Fedbi este preşedinte al U.D.T.R. din 2004 şi a mai deţinut această funcţie şi în perioada 1994-1997. În perioada 2000-2004 a fost reprezentantul etnicilor turci în Parlamentul României. La data de 25 octombrie 2014 a fost reales președinte al U.D.T.R., în cadrul Conferinței Naționale ținută la Palatul Parlamentului (București).
[2] Prim-vicepreședinte al U.D.T.R.
[3] Secretar General al U.D.T.R.
[4] Deputat al U.D.T.R.
 

Comentează pe Facebook

Articolul precedentS-a dus dracului „lada cu pâineˮ a lui Nadoleanu!
Articolul următorPlângere penală împotriva muftiului Murat Iusuf
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.