Muftiul Murat Iusuf, acest netrebnic Teodosie musulman

0
1485

Redacția REZISTENȚA.ro publică o SESIZARE adresată Secretariatului de Stat pentru Culte, în care sunt prezentate fapte excepțional de grave din existența comunității musulmane din Dobrogea, precum și ticăloșiile pe care le comit conducătorii Cultului Musulman din Români, reprezentat de muftiul Murat Iusuf

Problemele la care se fac referiri în scrisoare sunt structurate pe mai multe domenii, sunt foarte multe, deosebit de grave și complexe, chiar șocante, și, ceea ce este foarte important, sunt dovedite cu documente și imagini irefutabile, motive pentru care, în esență, se solicită intervenția Guvernului și demararea unei anchete privind activitatea Muftiatului Cultului Musulman din România și extinderea anchetei asupra activității SURA ISLAM și a conducătorului instituției, muftiul Iusuf Murat.

Cititorilor le va fi deosebit de ușor să găsească asemănări izbitoare între faptele și apucăturile ticăloase ale două personaje aflate în atenția presei și, implicit, a opiniei publice, respectiv inculpatul ortodox Teodosie Petrescu și viitorul inculpat musulman Murat Iusuf, indivizi malefici, care se declară prieteni, se asemuiesc și își batjocoresc enoriașii din comunitățile pe care le păstoresc.

În buna tradiție a modului ticălos în care reacționează Secretariatul de Stat pentru Culte, avem mari rezerve că această structură a Guvernului României va face mai mult decât să (re)trimită SESIZAREA către chiar cei reclamați, respectiv muftiul Murat Iusuf, dar avem convingerea că scrisoarea va fi lecturată de foarte mulți enoriași musulmani, care vor lua cunoștință despre ticăloșii și ticăloșiile din cadrul acestei comunități și, mai ales, de reprezentanți ai altor instituții ale Statului a căror competențe și responsabilități îi motivează să se autosesizeze și să intervină urgent și ferm.

1a - Copy„ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

1. – Situația dezastruoasă în care se află cimitirele musulmane (peste 30 de cimitire abandonate), pentru care Muftiatul are autoritate de lucru și control și, nu în cele din urmă, obligații în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare (vezi aici) a Cimitirelor Musulmane din România, motiv pentru care rog să anchetați:

a. – sumele alocate pentru paza împotriva profanatorilor și a celor fără căpătâi care își petrec veacul în cimitire consumând alcool și carne de porc, întreținerea gardurilor și aleilor, defrișarea arborilor și a vegetației, igienizarea mormintelor și depopularea de câinii fără stăpâni (vezi aici imagini video);

b. – religia Islam interzice construirea unor edificii tip mausoleu sau cavou (vezi aici imagini video), dar, cu toate acestea, în locul mormintelor existente, din cauza actualei conduceri a Muftiatului, cimitirele musulmane s-au „împodobit” cu astfel de construcții neautorizate, care blochează chiar și poarta de acces (vezi aici imagini video) – (în caz de o eventuală intervenție a pompierilor);

c. – situația alarmantă de la Cimitirul Musulman din localitatea Turda (vezi aici imagini video) – Babadag, jud. Tulcea unde, urmarea alunecărilor de teren, de ani buni, cu osemintele defuncților se hrănesc câinii fără stăpân, iar cu pietrele de căpătâi sătenii din Turda și-au construit adăposturi pentru animale;

d. – potrivit Sfântului Koran, este interzisă deshumarea și înmormântarea unui defunct, peste un mormânt existent, cu toate acestea la Cimitirul Musulman „Intim” din Constanța (oficial închis din lipsă locuri), cei cu dare de mână își îngroapă nestingheriți defuncții peste mormintele existente, al căror oseminte sunt aruncate într-o groapă de gunoi (vezi aici imagini video).

e. – batjocorirea cimitirelor musulmane[1] (vezi aici), în condițiile în care există un Regulament de Organizare și Funcționare aprobat de staff-ul M.C.M.R;

f. – să identificați dacă există un program și fonduri alocate pentru conservarea celor peste 30 de Cimitire Musulmane abandonate din Dobrogea.

2a2. Administrare defectuoasă, investițiile ilegale sau la limita legii și starea dezastroasă a lăcașelor de cult din Dobrogea, aparținând Cultului Musulman din România.

a. – multe investiții, printre care Minareta și modernizarea Geamiei din localitatea 23 August, cea din Ciocârlia și altele din raza orașului Băneasa, jud. Constanța, au fost făcute prin contribuția enoriașilor și autorităților locale, însă Muftiul Iusuf Murat își asumă inclusiv eforturile financiare din partea M.C.M.R.

În acest sens, rog să dispuneți veriticarea evidențelor contabile ale Muftiatului, cu consultarea prealabilă a autorităților locale în raza căreia s-au făcut investiții;

b. – majoritatea Geamiilor din Dobrogea au beneficiat de modernizări la sistemul de încălzire prin pardoseală.., însă actele de proveniență, devizul, actul de conformitate și garanția lucrărilor sunt ținute secret la Muftiat și nu la beneficiar.

În acest sens, citez din declarația d-lui Marem, imamul Geamiei din Piața Chilia: «eu nu am primit nicio factură pentru instalația de încălzire, nu știu cât a costat instalația și manopera, în acest sens a venit în grabă Iusuf Murat și m-a pus să semnez un document, spunându-mi că este pentru instalație și manoperă, am semnat fără să apuc să citesc, iar documentul l-a luat șefu cu el la Muftiat».

Referitor la aceste investiții, mai adaug nemulțumirea enoriașilor (cum ar fii cei din Medgidia), care se tem să frecventeze lăcașul de cult, întrucât montajul s-a efectuat fără respectarea minimelor exigențe în domeniu (plasa electrică fiind amplasată direct sub covorul pe care se așază enoriașii), de către o firmă turcească agreată de Muftiul Iusuf Murat.

c. – în perioada mandatelor Muftiului Iusuf Murat una dintre Geamii, respectiv cea din „Regep Kuyusu” (vezi aici imagini video) a fost transformată în cocină de porci, în condițiile în care Muftiatul are un Regulament cu obligații exprese și mai ales că religia Islam interzice consumul ca să nu pomenim de transformarea unui locaș de cult Musulman, într-o crescătorie de porci;

d. – tot în perioada mandatelor sale, Domnul Iusuf Murat, peste 10 Geamii din Dobrogea se află în ruină (vezi aici), fiind transformate în adăposturi neautorizate pentru oamenii străzii, unde se consumă carne de porc și alcool, contrar religiei Islam;

e. – rog a se aprecia necesitatea noului sediu al Muftiatului Cultului Musulman din România, din str. Bogdan Vodă nr. 75, contravaloarea și în special de la cine a fost achiziționat, având rugămintea să fie evaluată piața imobiliară la data încheierii tranzacției.

3aSURA ISLAM ȘI ȘEFUL ACESTUIA, IUSUF MURAT

Nepotismul, numirile ilegale și activitatea membrilor Sura Islam este dictată de „suveranul” Iusuf Murat prin „cumpărarea” acestora, mulți dintre aceștia fiind cu mult trecuți de pragul pensionării, însă sunt menținuți pentru perpetuarea ilegalităților lumești și penale, în schimbul „libertății” în parohiile în care sunt arondați cei 15 din totalul de 24 membrii (9 fiind laici);

a. – la parohia din Ovidiu, „legea bunului plac” o face imamul Omer Sedat, care a preluat din ortodoxie vânzarea locurilor de veci (lucru interzis în Islam).

De asemenea, cununiile religioase se oficiază doar dacă familia însurățeilor este agreată de Muftiul Iusuf Murat (cel mai recent caz este cea a familiei Ghiulserim Islam, urmare a refuzului d-lui Sedat), copiii acesteia fiind nevoiți să se cunune religios în Austria;

b. – actualul Imam al Geamiei Carol din Constanța, dl. Ali Selcin – rudă cu Muftiul Iusuf Murat, este acuzat de adulter (vezi aici), fiind responsabil pentru destrămarea unei familii de musulmani, acesta a fost mutat disciplinar de la țară la oraș!

c. – fără a exista o circulară a M.C.M.R., în unele Geamii Musulmane se predică doar în limba română, motiv pentru care, dacă un enoriaș solicită să se predice și în limba turcă sau tătară, acesta este izgonit din lăcașul de cult (vezi aici imagini video).

d. – în prezent, singura localitate din România populată exclusiv numai cu etnici turci,130 familii, mai precis 529 de suflete, prin grija expresă a Muftiului, aceștia sunt păstoriți de un elev învățăcel (vezi aici) la Seminarul Atatürk – Medgidia.

e. – ani la rând, din ordinul D-lui Iusuf Murat, enoriașii Musulmani au fost nevoiți să fie păstoriți și rudele înmormântate cu presupuși imami fără studii în domeniu, așa cum a fost cazul lui Levent Dede din Cobadin, jud. Constanța.

f. – în toți acești ani, dl. Iusuf Murat a apelat oficial la autoritățile din România pentru îndepărtarea cetățenilor români care și-au terminat studiile (vezi aici) Teologice la Universitățile din lumea arabă, motivând că «sunt îndoctrinați cu dogmele radicale ale religiei islamice». În fapt, Iusuf Murat a eliminat orice concurență la șefia Cultului Musulman, așa cum a procedat și cu Nurla Ozghiun – fostul Imam de la Geamia Cumpăna, jud. Constanța , care a fost dat afară din rândul clerului pentru îndrăzneala de a candida la funcția de Muftiu, la alegerile din anul 2015.

4ASCENSIUNEA ȘI STUDIILE MUFTIULUI IUSUF MURAT

1. Fals și uz de fals în documente oficiale

a. – analizând prevederile art. 68 din Statutul Cultului Musulman (vezi aici), veți constata că, în anul 2005, Iusuf Murat nu avea dreptul să candideze, motiv pentru care (profitând de funcție și având acces la documente), în complicitate cu consilierul juridic Sevri Saber, a sustras Statutul M.C.M.R și l-a modificat printr-un act notarial.

b. – înclin să cred că procesul verbal nr. 411/ 31.08.2005, la care se face referire în actul adițional de modificare a Statului (vezi aici), a fost întocmit abia după alegeri sau, în cel mai fericit caz, reformulat, pentru că din document lipsește semnătura Muftiului în funcție la acea vreme, D-l Bagîș Șanghirai, fapt impardonabil în astfel de cazuri.

Astfel, comparând exigențele prevăzute în art. 68 din statutul inițial, cu art. 3 privind modificarea art. 68 din Statut, veți constata că Iusuf Murat și-a „reglat” literalmente modificările pentru a putea candida la șefia Muftiatului.

c. – în timp ce „hoțul strigă, prinde hoțul” (vezi adresa nr. 107/ 23.02.2007 aici), însuși Iusuf Murat nu deține diplomele de studii echivalate și recunoscute de autorități, concret: funcția de Muftiu al Cultului Musulman din România este deținută de un falsificator NECALIFICAT – întrucât nu există Nomenclatorul (vei aici) domeniilor și specializărilor din învățământul universitar românesc, specializarea „Teologie musulmană“.

d. – în lipsa unei diplome recunoscută și echivalată de Statul român, Iusuf Murat și-a continuat studiile în Ortodoxie (vezi aici), devenind doctor în Drept Canonic.

Eserghep Gelil și Murat Iusuf sau cine se aseamănă se adună.
Eserghep Gelil și Murat Iusuf sau „cine se aseamănă se adună”.

IUSUF MURAT ȘI MAFIA TĂTĂREASCĂ

Analizând intensa-i implicare în activitatea ILICITĂ a Uniunii Democrate Tătarilor Turco-Musulmani din România, reprezentat de președintele ilegitim cu statut penal (vezi aici) Eserghep Gelil, vom constata acte și fapte trase la indigo aplicate de Iusuf Murat în cadrul Muftiatului Cultului Musulman din România.

În cunoștință de cauză, Muftiul Iusuf Murat ignoră deciziile definitive (vezi aici) pronunțate de instanțele românești, care s-au pronunțat cu privire anularea președintelui și staff-ului uniunii tătare începând cu 09.01.2015, ba mai mult, aceștia din urmă au fost radiați din Grefa asociațiilor și fundațiilor (vezi aici) din România și nu mai au absolut nicio calitate să facă uz de sigla uniunii.

În ciuda acestor realități, Iusuf Murat susține aceste ilegalități, ba mai mult, este parte integrantă a trupei pușcăriabililor (vezi aici), care au privat o comunitate de peste 28 mii de etnici tătari fără buget, fără reprezentant legal (vezi aici) în relațiile cu statul și cu uniunea în plin proces de dizolvare (vezi aici).

Potrivit prevederilor art. 6(1) din Statutul M.C.M.R., patru dintre laicii din componența Sura Islam provin din Uniunea tătară (U.D.T.T.M.R.), rămasă fără calitate, urmare a expirării mandatelor de drept de 4 ani și deciziilor sus menționate.

Se pare că această situație nu a afactat prea mult (?), câtă vreme Iusuf Murat îi menține și îi plătește, deci legile nu sunt respectate!

IUSUF MURAT ȘI EXTREMIȘTI DIN ROMÂNIA

Așa cum este menționat în Plângerea Penală (atașată prezentei, vezi aici), Iusuf Murat a întocmit niște procese verbale (vezi aici) scrise de mână pentru a se justifica în fața „donatorului”, pentru suma de 26.500 euro.

Ulterior, cu același intermediar cu care a „colaborat” în procesul Geamiei Hunchiar, respectiv avocatul Bădrăgan Dumitru – vicepreședintele Partidului România Unită, se pare că Iusuf Murat a pus la cale manifestațiile „Nu vrem Mega-Moschee”.

IUSUF MURAT ȘI OFICIALII TURCI

Relațiile aparent firești dintre Iusuf Murat și oficialii turci (Ambasadori, Consuli și Organizații Guvernamentale) ascund în culise alte dedesubturi, condiționate prin tăcerea Muftiului (vezi aici acest dosar redactat în trei limbi), dar sunt și multe alte documente, cunoscute inclusiv de Guvernul de la Ankara cu privire la activitatea ilicită a Muftiului.

5 - CopyCu toate acestea, toți oficialii turci susmenționați sau cei care ne vizitează țara, sunt manipulați de acest Iusuf Murat, așa cum rezultă și din acest videoclip (vezi aici), pentru credibilizarea pe plan intern și extern a fostului lider cu statut penal, Gelil Eserghep, și fostului staff al Uniunii tătare (cu mențiunea: nu ratați să citiți textul atașat clipului, pentru a afla cam ce personalități pot să manipuleze acest NECALIFICAT Iusuf Murat – care și-a dobândit funcția prin fraudă.

ANULARE DECRET PREZIDENȚIAL

Așadar, acest Muftiu, care ar trebui să fie un reper de demnitate și moralitate pentru toți enoriașii etniei noastre, nu mai merită să fie reprezentantul nostru religios, motiv pentru care vă rog să faceți demersurile necesare pentru anularea Decretului prezidențial nr. 959 din 5.09.2005″. 

Pe aceeași temă mai puteți citi:

[1] https://www.facebook.com/ziarul.rezistenta/posts/324295011364309?comment_id=324346941359116&notif_t=feed_comment&notif_id=1500115771473839

 

Comentează pe Facebook

Articolul precedentCum și-o „sugˮ înalții ierarhi între ei
Articolul următorLa biserica „Sf. Maria” din Constanța, „contribuția benevolă” este obligatorie!
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.