Escroaca și impostoarea Anamaria Ciobotaru a pierdut funcția de director al Colegiului Pedagogic

0
1608
Agramata-doctor-director Anamaria Ciobotaru... la două microfoane.
De parcă nu i-ar fi îndeajuns că este agramată, iresponsabilă, incompetentă, leneșă, mincinoasă, superficială și nerușinată, Anamaria Ciobotaru – încă director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța – a devenit și escroacă și impostoare, în urma hotărârii definitive a Curții de Apel Constanța – Secția a II-a Contecios administrativ și fiscal din care reiese că individa a fraudat grosolan examenul pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ amintite.
La data de 23 decembrie 2016, în REZISTENTA.ro apărea articolul Anamaria Ciobotaru – acuzată că a fraudat concursul pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic Constanța (vezi aici), în care arătam motivele în baza cărora contracandidatul său, prof. Mădălina – Felicia Belcin, s-a adresat Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Ministerul Educației Naționale, reprezentat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, contestând o serie de ticăloșii comise de Anamaria Ciobotaru, care, în final, au condus la câștigarea pe nedrept a funcției de director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța.

În final, în urma recursului, prin hotărârea nr. 105 din 28 ianuarie 28 ianuarie 2019, instanța Curții de Apel Constanța a decis:

Mihaela Tudorache, director-adjunct (martor) și Anamaria Ciobotaru, director (reclamant).
Cele două grații din conducerea Colegiului Pedagogic: Mihaela Tudorache, încă director-adjunct, și Anamaria Ciobotaru, încă director.
„(…) Admite recursul. Casează, în tot, sentinţa recurată şi rejudecând: admite acţiunea. Anulează în parte, rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, în ceea ce priveşte ocuparea funcţiei de director în cadrul Colegiului Naţional Pedagogic «Constantin Brătescu» Constanţa.
Obligă pe intimată să plătească recurentei suma de 600 lei cheltuieli de judecată efectuate în recurs, taxă de timbru şi onorariu de avocat. Definitivă. (…).” (vezi aici).
În procesul cu REZISTENTA.ro, agramata a mințit instanța!
Ca să înțelegeți cât mai bine nimicnicia acestei muieri, vă reamintesc că, la data de 04 aprilie 2018, numita Anamaria Ciobotaru s-a adresat Judecătoriei Constanța (dosar 8764/ 212/ 2018)[1], arătând că subsemnatul și publicația REZISTENTA.ro i-am încălcat  „drepturile nepatrimoniale, constând în dreptul la onoare, reputație și demnitate (…), prin afirmațiile denigratoare, defăimătoare, ironice, batjocoritoare și mincinoase (…)”, solicitând daune de 10.000 euro (vezi aici)!
Nu intrăm în detaliile dosarului (vezi aici),  dar trebuie arătat că, în lăcrimația sa penibilă către instanță, referindu-se la faptul că am scris despre dosarul de fraudare a examenului pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic, escroaca a mințit instanța și, în disperarea sa, a precizat:

 

Deși a dec larat unor publicații locale că nu cunoaște amănunte din dosarul de fraudare a concursului, escroaca se dovedește o cunoscătoare a detaliilor acestuia atunci când a acționat în instanța publicația REZISTENTA.ro!!!
Deși a declarat unor publicații locale că nu cunoaște amănunte din dosarul de fraudare a concursului, escroaca se dovedește o bună cunoscătoare a detaliilor acestuia, atunci când a acționat în instanță publicația REZISTENTA.ro (pag. 15 din CHEMAREA în JUDECATĂ către instanța Judecătoriei Constanța/ dosar 8764/ 212 din 04 aprilie 2018)!!!
„(…) În ceea ce privește acuzațiile referitoare la fraudarea concursului pentru ocuparea postului de director (…), arăt că acest concurs, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, s-a desfășurat pe baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct (…). Invederez că această persoană  (contracandidata Mădălina-Felicia Belcin – nota redacției) s-a adresat Tribunalului Constanța, prin cererea nr. 8596/ 118. 2016, prin care a solicitat anularea rezultatelor concursului, însă, prin sentința civilă nr. 1407 din 22.09.2017, DEFINITIVĂ prin NERECURARE (!!!??? – nota redacției), A FOST RESPINSĂ CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ, astfel că rezultatele concursului au rămas valide. (Fă, Viorica, ești proastă? – nota redacției).
Minciunile ordinare ale unei escroace (pag. 16 din acțiunea de CHEMARE în JUDECATĂ a publicației Rezistenta.ro).
Minciunile ordinare ale unei escroace (pag. 16 din acțiunea de CHEMARE în JUDECATĂ a publicației Rezistenta.ro).
Convinsă fiind că ticăloșia i-a reușit și că a păcălit instanța, escroaca a continuat cu obrăznicie:
„Rezultă astfel că toate acuzațiile pârâtului aduse subsemnatei, legate de fraudarea concursului, s-au dovedit a fi false și profund denigratoare, realizate de către o persoană care nu are competența de a aprecia asupra legalității modului de desfășurare a concursului în cauză și cu atât mai puțin nu trebuia să își expună punctul de vedere într-o manieră defăimătoare. (…).”
Faptul că subsemnatul am redat corect datele reale ale cazului a fost demonstrat de Hotărârea nr. 105/ 28 ianuarie 2019 a Curții de Apel Constanța (vezi aici).
Agramata a mințit și câteva ziare locale!
Deși, în plângerea împotriva subsemnatului și a publicației REZISTENȚA.ro, referindu-se la fraudarea concursului, a lăcrimat pe mai mult de o pagină, iată cum  a mințit escroaca, după aflarea recentei hotărâri a instanței Curții de Apel:
– „Nu cunosc amănunte şi nu vă pot da un punct de vedere, pentru că nu cunosc speţa.” – „Cuget liber”, 30 ianuarie 2019 (vezi aici);
„Nu am fost și nici nu sunt parte în acest proces. Nu cunosc amănunte. Nu  pot să vă da un punct de vedere, pentru că nu cunosc speţa.” – „Ziua de Constanța”, 30 ianuarie 2019 (vezi aici).
Prof. Mădălina-Felicia BELCIN a reușit să spargă buba puroiată din Colegiul Pedagogic și Inspectoratul Școlar Constanța.
Prof. Mădălina-Felicia BELCIN.
În ce a constat fraudarea concursului
  • Dispoziția directorului în funcție, Anamaria Ciobotaru, să nu se înregistreze la Secretariatul Colegiului niciun fel de cereri legate de concursul ce urma să aibă loc;
  • Refuzul directorului Anamaria Ciobotaru de eliberare (în copie) a P.D.I. – Planul de Dezvoltarea Instituțională (necesar prezentării ofertei educaționale a candidaților);
  • Încălcarea regulamentului concursului de către concurenta Anamaria Ciobotaru, prin faptul că, în fața comisiei de interviu, aceasta a prezentat un alt Plan de Dezvoltarea Instituțională (neaprobat de Consiliul Profesoral), decât cel postat de aceasta pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța;
  • Convocarea Consiliului Profesoral al Colegiului în scopul aprobării Planului de Dezvoltare Instituțională, pe care concurenta Anamaria Ciobotaru l-a utilizat în cadrul concursului, pentru a-i conferi acestui document o calitate… aparent legală, după circa două săptămâni de la prezentarea cu acest document la concurs;
  • Calculul eronat al punctajului la aplicarea grilei de evaluare la proba scrisă;
  • Depășirea timpului alocat concursului de către concurenta Anamaria Ciobotaru;
  • Complicitatea numitei Anamaria Ciobotaru cu inspectori, membri ai Comisiei etc, pentru a fi sprijinită în fraudarea concursului.
Adriana-Cristina Popescu, șefa Comisiei de fraudare a concursului pentru ocpuarea funcției de director al Colegiului Pedagogic.
Adriana-Simona Popescu, șefa Comisiei de fraudare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic.
Cine au fost membrii Comisiei de examinare
La data de 12 octombrie 2016 a avut loc proba scrisă, urmată de interviul și evaluarea CV-ului (în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie) din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din România.
Comisia de examinare de la Colegiul Pedagogic din Constanța a fost formată din următorii:
Adriana-Simona Popescu, prof. dr. – șef Comisie, inspector școlar de specialitate (Biologie) din partea I.S.J. Constanța;
Cristina-Iulia Gîlă, prof. de Istorie, membru al Consiliului de Administrație al Colegiului;
Gabriela Perșoiu, educatoare, conducător al Grădiniței de Aplicație, membru în C.A. al Colegiului;
Mihaela Caterinci, învățătoare, reprezentant al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța (observator);
membru, reprezentantă a Consiliului Elevilor (observator);
membru, reprezentantă a Consiliului Local Municipal Constanța;
membru, prof. de Educație Fizică la Univ. „Ovidius‟, reprezentant al Consiliului Local Municipal Constanța.
De asemenea, trebuie avută în vedere „legătura” (de fapt, complicitatea!) unora dintre membrii Comisiei de concurs cu făptuitoarea Anamaria Ciobotaru, mai ales că aceasta, fiind foarte sigură pe reușita sa, și-a sărbătorit „victoria“ încă din data de 28 octombrie 2016, cu trei săptămâni înainte de afișarea rezultatelor concursului măsluit (!!!), când, în cancelaria instituției, a oferit mâncare și băutură colegilor invitați, pe care nu a uitat să-i asigure că nu trebuie să aibă vreun dubiu în privința „noului director“.
Rețineți, rezultatele concursului au fost afișate după trei săptămâni, pe data de 18 noiembrie 2016!
Zoia-Gabriela Bucovală, inspector general al I.S.J. Constanța, se află într-o poziție incomodă și nesigură într-o funcție prea mare pentru capacitățile sale.
Zoia-Gabriela Bucovală, inspector general al I.S.J. Constanța, se află într-o poziție de echilibristică, incomodă și nesigură, într-o funcție prea mare pentru capacitățile sale.
Care vor fi consecințele acestei hotărâri definitive a instanței
Precizez că, la ultima ședință de judecată (21 ianuarie 2019), reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Constanța (Nicoleta Mihăilescu – consilier Juridic) nici nu s-a prezentat pentru a apăra interesele instituției, ceea ce ar putea constitui nu numai o abdicare de la obligațiile profesionale, ci și o faptă sancționabilă!
Decizia instanței de contecios administrativ este o palmă grea și binemeritată (nu este prima!) peste obrajii groși ai celor (i)responsabili din Inspectoratul Școlar Județean Constanța, întrucât instituția comunistoidă a fost organizatorul concursului (potrivit unor informații „pe surse”, se pare că nici tovarășa inspector general Zoia-Gabriela Bucovală nu se simte prea comod în funcția sa!).
În situația de față, I.S.J. Constanța trebuie să o suspende din funcție pe impostoare, să numească un director interimar și, în colaborare cu Ministerul Educației, să organizeze un nou concurs pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic.
Cazul din contecios administrativ are conotații… penale
Fraudarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic conține toate elementele unor fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal, încadrarea acestora rămânând în sarcina procurorului de caz.
Deși prof. Mădălina-Felicia Belcin a contestat (nr. 4402 A/ 23.11.2016) la I.S.J. Constanța rezultatele concursului (vezi aici), Comisia (din Focșani) de soluționare a contestațiilor  a respins contestația contracandidatei.
Evident, cei din Focșani au analizat și au decis în baza celor primite (posibil măsluite!?!) de la Inspectoratul Școlar din Constanța!
Comisia (din Focșani) de soluționare a contestațiilor a respins contestația contracandidatei. Evident, cei din Focșani au analizat și au decis în baza celor primite (posibil măsluite!?!) de la Inspectoratul Școlar din Constanța!
Comisia de soluționare a contestațiilor a respins contestația contracandidatei Mădălina-Felicia Belcin, dar se poate dovedi (!) că membrii Comisiei din Focșani au analizat și au decis în baza celor primite (posibil măsluite!?!) de la Inspectoratul Școlar din Constanța!
Încă o dovadă că „rezerva de cadre” a P.S.D. Constanța este redusă și de proastă calitate
P.S. – Noi nu ne „luptăm” cu o biată muiere, ci cu o reprezentantă ticăloasă a unui sistem ticăloșit, o individă agramată, iresponsabilă, incompetentă, mincinoasă, leneșă, superficială și nerușinată, lipsită de scrupule, dovedită, iată!, escroacă și impostoare, care, de peste 12 ani, își bate joc nu numai de Colegiul Pedagogic, dar și de unele dintre cadrele didactice din instituție, fiind imperioasă demiterea urgentă și alungarea definitivă din învățământul constănțean.
Sunt suficiente motive ce țin de demnitate, educație aleasă și înaltă conștiință ca individa Anamaria Ciobotaru să-și prezinte D E M I S I A, dar nimeni nu are asemenea așteptări de la o escroacă și o impostoare.

[1] Pe data de 04 ianuarie 2019, prin Hotărârea nr. 56/ 2019, instanța Judecătoriei Constanța a decis (vezi aici):
„Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Ciobotaru Anamaria în contradictoriu cu pârâții publicația online «Rezistența» și Cumpănă Constantin, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtul Cumpănă Constantin a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu, reprezentând onorariul avocațial conform chitanței nr. 322/ 18.09.2018.
Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Constanța. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.”

 

 

Comentează pe Facebook

Articolul precedentHALUCINANT! Martora Anamariei Ciobotaru: articolele din REZISTENTA i-au „prelungit menstruația timp de două luni și i s-a făcut rău pe stradă‟!
Articolul următorBISERICA, autoarea morală a crimelor legionare
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.