Doctoratul Anamariei Ciobotaru – contestat la Universitatea „Ovidius” și C.N.A.T.D.C.U.

0
1096

REZISTENTA.ro: – Luni, 26 martie a.c., este programată întrunirea Consiliului Profesoral al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța, cadru în care, deși avem serioase îndoieli, ar fi posibil ca unele voci să-i adreseze câteva întrebări numitei Anamaria Ciobotaru, despre autenticitatea lucrării sale de doctorat (vezi aici  și aici).

La fel de posibil este ca doctorița, cu nesimțirea și obrăznicia cunoscute, să fluture prin fața subordonaților (ea nu îi consideră colegi!) o altă făcătură suspectă, și anume Hotărârea Comisiei de Etică a Universității „Ovidius” (U.O.C.).

Le aducem la cunoștință cadrelor pedagogice că REZISTENTA.ro a contestat[1] Hotărârea Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universității „Ovidius” Constanța, adresându-se Comisiei, Rectoratului și Senatului U.O.C., dar și Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

Pe cale de consecință, le recomandăm celor din Consiliul Profesoral să insiste cu întrebări despre așa-zisa „teza de doctorat” a individei și să o întrebe pe doctoriță în ce constă CORECTITUDINEA, ORIGINALITATEA și CERCETAREA în lucrarea de doctorat, în baza căreia a obținut bani, funcții și onoruri.

Adresa de înaintare a Hotărârii Universității OVIDIUS Constanța către REZISTENTA.ro.
Adresa de înaintare a Hotărârii Universității OVIDIUS Constanța către REZISTENTA.ro.

În urma sesizării (vezi aici), adresată de redacția REZISTENTA.ro către Universitatea „Ovidius” din Constanța, referitoare la suspiciunea de plagiat[2] și autoplagiat[3] a tezei de doctorat cu titlul  „Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate în opera narativă a lui Max Blecher”, a numitei Peftiți-Dobre Anamaria (căsătorită Ciobotaru), încă director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța, Universitatea a efectuat o incompetentă și jenantă analiză a lucrării, întocmind documentul pe care îl redăm mai jos (fragmentele în chenar fac parte din acesta), intitulat:

RAPORT AL COMISIEI DE ANALIZĂ[4]

având în vedere adresa înregistrată la UOC sub numărul 1167/ 26.09.2017, cu privire la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat cu titlul „Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate în opera narativă a lui Max Blecher”, a dnei Peftiți-Dobre Anamaria (căs. Ciobotaru), sub îndrumarea prof. univ. dr. Paul Dugneanu
Comisia de analiză constituită din prof. univ. dr.Lăcrămioara Berechet, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici și conf. univ. dr. Alina Buzatu, întrunită astăzi, 18.10.2017, a efectuat analiza documentelor puse la dispoziție de către Comisia de Etică prin Secretariatul rectoratului UOC la data de 09.10.2017.
Aceste documente sunt:
  1. CD conținând următoarele documente:
– Lucrare de doctorat format pdf.
– Lucrare de doctorat format Word
Biblioteca Bucureștilor (număr omagial Nicolae Manolescu)
– Diana Vrabie, „Ambiguități și implicații contradictorii ale conceptului de autenticitate” (articol)
– Diana Vrabie, „O posibilă tipologie a autenticității” (articol)
– Diana Vrabie, „Revista Limba Română” (număr revistă, 9-10/ 2008)
– Captură de ecran, www.Scritub.com
– Captură de ecran din www.upm.ro
– Revista Ex Ponto, nr. 2/ 2014 (nr. de revistă)
  1. Lucrare de disertație intitulată „Erosul eliadesc în Maitreyi”, coordonator științific, conf. univ. dr. Ileana Mihăilă, Constanța, 1999
  2. Diplomă de studii aprofundate a dnei Peftiți-Dobre H. Anamaria (căs. Ciobotaru) eliberată de UOC în 26 aprilie 2000
  3. Răspunsul dnei. Peftiți-Dobre H. Anamaria (Ciobotaru) către Comisia de Etică a Universității „Ovidius” din Constanța cu nr. de înregistrare CE574/ 09/10.2017
  4. Corespondență email între dna. Peftiți-Dobre H. Anamaria și dl. Basarab Nicolescu și dna. Simona Modreanu.
De asemenea, prin doamna decan a Facultății de Litere, prof.univ. dr.Cristina Tamaș, ne-a parvenit teza de doctorat în format tipărit, înregistrată cu nr. IV6741 la Biblioteca Universitară „Ion Popișteanu” a UOC, precum și rezumatul în limba engleză a tezei în cauză.

REZISTENTA.ro: Comisia de Analiză recunoaște că a avut în vedere numai textele/ paragrafele sesizate și considerate suspecte de plagiat/ autoplagiat, fără să utilizeze un soft anti-plagiat (pe care Universitatea îl deține[6]), fapt care ne determină să nu credem într-o analiză competentă a lucrării, în integraliatatea ei, aceasta fiind efectuată superficial și fără conștiință profesională.

În baza documentelor puse la dispoziție (răspunsul formulat de către dna. Peftiți-Dobre H. Anamaria către Comisia de Etică a UOC înregistrat cu nr. CE 574/09.10.2017 și documentele cuprinse în CD), comisia a constatat că acuzele de plagiat privesc doar subcapitolul 2.1. „Delimitări conceptuale” care, în teza de doctorat cuprinzând 200 de pagini, acoperă paginile 47-53.

REZISTENTA.ro:  Coroborată cu considerația noastră de mai sus, ne exprimăm bănuiala că așa-numita analiză a Comisiei s-a rezumat doar la lecturarea și redarea celor cuprinse în nota explicativă a autoarei tezei de doctorat.

1. Autenticitatea devine datREZISTENTA.ro: – Sesizarea noastră o privește, în exclusivitate, pe numita Peftiți-Dobre Anamaria (căsătorită Ciobotaru), nu pe Diana Vrabie, și confirmă faptul că fraza ESTE PLAGIATĂ, conform susținerii noastre.

Insinuarea/ susținerea potrivit căreia doamna Diana Vrabie ar fi plagiat fraza respectivă, aparține în exclusivitate Comisiei de Analiză.
– Fraza „Autenticitatea devine dat (…)” a fost redată eronat în sesizarea subsemnatului (neconformă cu textul original din teza de doctorat („Autenticitatea devine un dat (…)”, dar Comisia îl reia ca atare, ceea ce dovedește că a analizat superficial sau nu a analizat deloc teza de doctorat și, în acest sens, îmi rezerv dreptul să cred că membrii Comisiei au avut în vedere numai nota explicativă a autoarei tezei de doctorat.

2. Adevarat autentic ar fi

REZISTENTA.ro:  Comisia constată, dar evită să confirme/ să se pronunțe (!) că fragmentul ESTE PLAGIAT, conform sesizării inițiale, fraza fiind redată fără ghilimele și notă de subsol.
– Faptul că autorul Adrian Marino este citat în aceeași pagină, dar cu referire la altă idee, este total irelevant, deci lovit de nulitate absolută.

3. In conceptia traditional simbolica

REZISTENTA.ro:Comisia constată, dar evită să confirme/ să se pronunțe că fragmentul ESTE PLAGIAT, conform sesizării noastre.
– Insinuarea/ susținerea potrivit căreia doamna Diana Vrabie ar fi plagiat fraza respectivă, aparține, în exclusivitate, Comisiei de Analiză.
– Faptul că autoarea Peftiți-Dobre Anamaria (căsătorită Ciobotaru) preia fragmentul din Lucian Blaga (și îl redă la pag. 48 a lucrării sale), care este citat de Adrian Marino în același capitol invocat, la pagina 166, nu are nicio relevanță, deci constatarea Comisiei este lovită de nulitate absolută.4. Conditia autenticitatii artei
REZISTENTA.ro: Comisia constată, dar evită să confirme/ să se pronunțe  că fragmentul ESTE PLAGIAT conform sesizării noastre, fraza fiind redată fără ghilimele și notă de subsol.
– Insinuarea/ susținerea potrivit căreia doamna Diana Vrabie ar fi preluat (și domnia sa!?) sintagme desprinse din același capitoal din cartea lui Adrian Marino, aparține, în exclusivitate, Comisiei de Analiză.5. Autenticitatea extrage esenta
REZISTENTA.ro: – Comisia constată, dar evită să confirme/ să se pronunțe (!) că fragmentul ESTE PLAGIAT conform sesizării noastre, fraza fiind redată fără ghilimele și notă de subsol.
– Faptul că Adrian Marino este citat în paragraful următor nu are nicio relevanță, deci este lovit de nulitate absolută.
6. Pozitia spirituala a lui Eugen IonescuREZISTENTA.ro: Nota de subsol cu nr. 100 de la pagina 49 a tezei de doctorat se referă la un alt fragment din textul „Nu” al lui Eugen Ionescu, fără nicio legătură cu secvența de analizat.
– Nu admit legătura pe care Comisia o face între o lucrare de masterat și o teză de doctorat, excepție fiind cazul în care se preiau cuvinte/ sintagme/ propoziții/ fraze din masterat și se transcriu în doctorat, fiind obligatoriu ca acestea să fie postate între ghilimele și cu precizarea autorului și a sursei.
– Această constatare, pe care o consider lovită de nulitate absolută, îmi întărește bănuiala că, de fapt, membrii Comisiei au analizat superficial sau nu au analizat deloc lucrarea, ci s-au complăcut să aibă în vedere doar argumentele din nota explicativă a autoarei lucrării de doctorat.7. Sinceritatea se poate mimaREZISTENTA.ro:Consider că fragmentul ESTE PLAGIAT. Constatarea Comisiei este forțată și vădit subiectivă, pentru că nu există absolut nicio legătură între fragmentul citat la pag. 50/ 51 (fără ghilimele și citarea autorului) și faptul că „trimiterile la Camil Petrescu se regăsesc și în același capitol menționat de Adrian Marino la pagina 174.”!8. Declaratii analoge
REZISTENTA.ro: – În sesizarea subsemnatului am arătat că textul a fost plagiat din „Autenticitatea epicii experimentaliste (Romanul adolescentului miop)”, aparținând lui Dragoș Vișan, 2009 (http://www.poezie.ro/index.php/essay/13906778/print.html), în niciun caz din Fragmentarium de Mircea Eliade, 1990 (citat cu nr. 107 la pag. 51).

9. Obiect al unor cautariREZISTENTA.ro:  Constatarea este vădit forțată și subiectivă, fiind nevoit să reiterez faptul că NU există absolut nicio legătură între o lucrare de masterat și o teză de doctorat, excepție fiind cazul în care se preiau propoziții/ fraze din masterat și se transcriu în doctorat, fiind obligatoriu ca acestea să fie postate între ghilimele și cu precizarea autorului și a sursei.

10. Pentru fragmentele puse in discutieREZISTENTA.ro:Probabil, Comisia se referă la capitolul AUTOPLAGIAT (Anexa 2) din sesizarea subsemnatului.
În această situație, solicit Comisiei de Analiză să nominalizeze punctual „fragmentele puse în discuție și care nu au referințe bibliografice consemnate în nota de subsol” și să arate care sunt sursele și autorii din Bibliografia generală (potrivit afirmației că „există indicate sursele, în bibliografia generală de la sfârșitul lucrării (Blaga Lucian, Trilogia cunoașterii Ionescu, Eugen, Nu și Marino Adrian, Dicționar de idei literare).”
– După opinia membrilor comisiei, dacă un autor al unei lucrări de licență/ masterat/ doctorat cuprinde în Bibliografie toți autorii și lucrările acestora din, de exemplu, Biblioteca Academiei Române și cea a Congresului S.U.A., acesta poate fi exonerat de obligația de a indica – în notele de subsol – sursele și numele autorilor utilizați?
– Dacă tot se afirmă că fragmentele respective sunt cuprinse în Bibliografie, de ce unele surse/ autori au fost menționate în subsolul paginilor, dar altele (fragmente/ cuvinte/ sintagme), care au fost redate, de fapt copiate/ plagiate, în paginile lucrării, lipsesc cu desăvârșire atât din subsoluri, cât și din Bibliografie?11. Comisia conchide caREZISTENTA.roCare sunt criteriile și prevederile legale în baza cărora Comisia de Analiză „conchide că problematica autenticității asupra căreia planează suspiciunea de plagiat de la paginile 47 – 63 este secundară”?
– Cine și unde a stabilit că, într-o lucrare de licență/ masterat/ doctorat, numai un anumit număr de pagini (șapte în cazul respectiv) este/ nu este plagiat?
– Unde există în teza de doctorat și în ce constă cercetarea fundamentală întreprinsă de autoare”?
Fiul numitei Alina Buzatu - prof. univ. dr., membru al Comisiei de Analiză a tezei de doctorat a numitei Anamaria Ciobotaru, este elev în clasa a VII-a A din Colegiul Național Pedagogic din Constanța!
Fiul numitei Alina Buzatu – membru al Comisiei de Analiză a tezei de doctorat a numitei Anamaria Ciobotaru, este elev în clasa a VII-a A din Colegiul Pedagogic din Constanța, unde DIRECTOR este „analizata” Anamaria Ciobotaru! Lăcrămioara Berechet este fosta profesoară de lb. română a suspectei de plagiat! Despre moralitatea lui Angelo Mitchievici încă nu scriem!

Raportul Comisiei de Analiză este semnat de Prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, Conf. univ. dr. Alina Buzatu.

REZISTENTA.ro: – În ceea ce privește modul de compunere a Comisiei de Analiză, văzând Hotărârea nr. 67/ 23.10.2017 (vezi aici), reies câteva inadvertențe în privința modului de compunere a comisiei, care nu numai că ne derutează, dar ne creează mari suspiciuni, și anume:

♣ În preambulul Hotărârii din data de 23.10.2017 (paragraful 2) se precizează: „În ședința Comisiei de Etică din data de 02.10.2017, prin tragere la sorți din propunerile formulate de Facultatea de Litere,   s-a constituit, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 206/ 2004[7], comisia de analiză cu următoarea componență: Prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, Conf. univ. dr. Alina Buzatu. (…)”, dar, mai jos, în paragraful 4 se menționează: „Comisia de analiză numită pentru examinarea sesizării a înaintat către Comisia de Etică RAPORTUL înregistrat sun nr. 576/ 19.10.2017 (…).”

¶ În context, solicit lămuriri despre modul în care a fost constituită componența Comisiei de Analiză a tezei de doctorat și temeiul legal în baza căreia aceasta a fost desemnată (numire sau tragere la sorți?).
¶ Prevederile art. 11 din Legea nr. 206/ 27.05.2004 (la care se face trimitere) nu fac nicio referire[8] la modul de constituire a Comisiei de Analiză!
¶ Consider că, în momentul analizării tezei de doctorat (atâta cât a fost analizată!), membrii Comisiei de Analiză s-au aflat într-un conflict de interese[9], fiind incompatibili cu calitatea de analizatori ai lucrării suspectată de plagiat/ autoplagiat, întrucât aceasta aparține unei (foste) colege a lor, respectiv numita Peftiți-Dobre Anamaria (căsătorită Ciobotaru), (fostă) asistentă universitară în cadrul aceleiași Facultăți de Litere.
¶ Consider că, pentru a nu lăsa loc la interpretări și suspiciuni, ar fi trebuit ca membrii Comisiei să provină de la facultăți diferite, așa cum provin toți cei șapte membri ai Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară din U.O.C.
¶ Este foarte posibil ca membrii Comisiei de Etică  a U.O.C. să fi avut în vedere prev. art. 39, pct. (3) din Codul de etică şi deontologie profesională universitară, și anume: Comisia de etică și deontologie profesională universitară este un organism colegial fără personalitate juridică.”?
Rămânând în sfera conflictului de interese (definit în Codul de Etică al Univesității), atrag atenția asupra următorului aspect:
fiul numitei Alina Buzatu – prof. univ. dr., membru al Comisiei de Analiză a tezei de doctorat a numitei Peftiți-Dobre Anamaria (căsătorită Ciobotaru) – este elev în clasa a VII-a A din Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța, al cărui director este tocmai numita Anamaria Ciobotaru (fostă Peftiți-Dobre) a cărei lucrare a fost subiect de „analiză”.
¶ În context, solicit să aveți în vedere definirea sintgamei din prev. art. 4/ Legea nr. 206/ 2004, lit. e) „conflict de interese – situația de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea și raportarea activităților de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/ soția, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituția din care face parte.”
ALTE CONSTATĂRI și CONSIDERAȚII
♦  Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară a U.O.C a făcut public conținutul Hotărârii nr. 67/ 23.10.2017 (vezi aici), încălcând astfel prev. art. 308, al. (2) – „Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării.”
♦ Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară a U.O.C. a încălcat prev. art. art. 309„În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică și deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.”
♦ Comisia de Etică și Deontologie Profesională Universitară a U.O.C. a încălcat prev. art. 12, alin. (7) din Codul de Etică, și anume prevederea potrivit căreia „comunică părților rezultatul procedurilor sau, după caz, hotărârea pronunțată în termen de 48 de ore de la emiterea avizului de legalitate.”
După cum este menționat pe pag. 1 a Raportului Comisiei de Analiză, „Avizul de legalitate” (nr. 141) al Direcției Juridice a U.O.C. a fost dat la data de 09 noiembrie 2017, Raportul fiind comunicat subsemnatului la data de 13 februarie 2018, deci după trei luni!
– La solicitarea subsemnatului din data de 23 octombrie 2017 (înregistrată la U.O.C. cu nr. 14095/ 23.10.2017), Senatul U.O.C. mi-a comunicat că „aceasta fost transmisă structurilor responsabile.”, deși Raportul Comisiei de Analiză era întocmit, deținea avizul de legalitate și Hotărârea Comisiei de Etică era emisă!
– A fost nevoie de revenirea subsemnatului (adresa din 29 ianuarie 2018) pentru ca instituția Dvs. să îmi comunice (adresa nr. 2523/ 13 februarie 2018) Raportul Comisiei de Analiză nr. 576/ 19.10.2017!
♦ Adresa nr. 2523 din 13.02.2018 (prin care mi s-a comunicat Raportul Comisiei de Analiză nr. 576/ 19.10.2017) și Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară nu fac nicio referire la modul și termenul de contestare a hotărârii Comisiei de Etică.

♦ De asemenea, nu înțeleg de ce nu a apreciat Comisia, conform prev. art. 27, alin. (2), „dreptul reclamantului de a se prezenta în fața Comisiei în vederea susținerii sesizării.”?

În concluziile sale din Raport, Comisia de Analiză se referă numai la cuprinsul paginilor 46 – 53 și „conchide că problematica autenticității asupra căreia planează suspiciunea de plagiat de la paginile 47 – 63 este secundară”.
Ceea ce Comisia conchide că este secundar se află în contradicție flagrantă cu abaterile prevăzute de art. 27, lit. „a” („plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori”) și art. 28, lit. „h” („autoplagiatul”) din Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară al U.O.C.
Astfel, Comisia a încălcat prev. art. 310, lit. (a) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, și anume: „Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară: a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;”
De asemenea, Comisia de Analiză nu a respectat prev. art. 4 din Legea nr. 206/ 2004, privind constatarea plagiatului, așa cum acesta este definit la lit. a) „frauda în știință – acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice;” și lit. d) plagiat – însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală;”
Așa cum reiese foarte clar din lucrarea analizată, plagiatul și autoplagiatul sunt acțiuni voluntare și în cunoștință de cauză ale autoarei, se încadrează identic și în tot definițiilor din prevederile legale și, în niciun caz, nu pot fi constatate și considerate SECUNDARE”!
În ceea ce privește sesizarea subsemnatului despre AUTOPLAGIAT, deși Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară al Universităţii „Ovidius” din Constanța face referire la acesta (art. 28, litera „h”), Comisia nu face nicio referire la fragmentele sesizate ca fiind plagiate, deși acestea nu sunt menționate în subsolul paginilor tezei de doctorat.
În asemenea hal arată o pagină (143) pentru cercetarea subiectului ales. Remarcați spațiile lăsate între marginile paginii și fotografii și, de asemenea, cele dintre fotografii și explicațiile la acestea! Cele 200 de pagini ale lucrării trebuiau acoperite cu ceva! Și ca aceasta mai sunt zeci de pagini!
În asemenea hal arată o pagină (143) pentru cercetarea subiectului ales! Remarcați spațiile dintre marginile paginii și fotografii și, de asemenea, cele dintre fotografii și explicațiile la acestea! Cele 200 de pagini ale lucrării trebuiau acoperite cu ceva! Și ca aceasta mai sunt zeci de pagini!
O altă dovadă[10] a faptului că această Comisie de Analiză nu a analizat în profunzime, cu maximă competență și conștiință profesională întregul conținut al lucrării de doctorat constă în faptul că Raportul de Analiză nu face absolut nicio referire la forma acesteia, și anume:
postarea a 26 de fotografii (în medie de format 10 cm x 10 cm), dintre care:
                20 foto postate câte una/ pagină și printre texte
              6 (șase) foto postate câte două pe pagină, scopul autoarei fiind vădit voluntar și în cunoștință de cauză de a utiliza cât mai mult spațiu din cel pe care și l-a propus pentru a întruni nr. de pagini din teza de doctorat (în cazul de față, 200 de pagini).
În context, sunt foarte discutabile rostul și mesajul acestor imagini în economia lucrării, având în vedere subiectul și scopul/ cercetarea (?) pe care și le-a propus autoarea.
postarea între ghilimele a sute de cuvinte/ sintagme/ propoziții/ fraze, la acestea nefiind precizate sursele și autorii (în subsolul paginilor).
utilizarea excesivă a unor citate din diferite lucrări/ surse și, implicit, a numeroși autori, chiar daca acestea/ aceștia sunt menționați în subsolul paginilor, scopul autoarei fiind vădit voluntar și în cunoștință de cauză de a utiliza cât mai mult spațiu tipografic din cel pe care și l-a propus pentru a întruni nr. de pagini din teza de doctorat.
nerespectarea condițiilor/ standardelor[11] pe care trebuie să le respecte/ îndeplinească o teză de doctorat, respectiv: marginea dinspre cotor să fie de 2,5 cm, iar marginile superioară, inferioară şi cea opusă cotorului, de 2 cm.
Textele tipărite în lucrarea analizată au următoarele caracteristici tehnice:
                 – 3,5 cm – 4,5 cm la marginea dinspre cotor,
                 – 2,8 cm la marginea superioară,
                 – 3,1 cm – 3,6 cm la marginea inferioară și
                 – 2,6 cm la marginea opusă cotorului.
Aceste date reprezintă alte dovezi, potrivit cărora scopul autoarei a fost vădit voluntar și în cunoștință de cauză de a utiliza cât mai mult spațiu tipografic din cel pe care și l-a propus pentru a întruni nr. de pagini din teza de doctorat!!!
În context, având în vedere cele de mai sus, se poate constata că lucrarea, deși are numerotate 200 de pagini, în realitatea acestea sunt mult mai puține, și anume:
              – 4 pagini alocate blocului de carte, deci 200 pag. – 4 pag. = 196 pagini.
              – 13 pagini (26 foto : 2 foto/ pag.) alocate pentru fotografii, deci 196 pag. – 13 pag. = 183 pagini.
              – 10 pagini alocate pentru Bibliografie, deci 183 pag. – 10 pag. = 173 pagini.
            – 5 pagini alocate unor diferite citate (cuvinte/ sintagme/ propoziții), care nu sunt menționate în subsolurile paginilor, scopul autoarei fiind vădit voluntar și în cunoștință de cauză de a utiliza cât mai mult spațiu tipografic din cel pe care și l-a propus pentru a întruni nr. de pagini din teza de doctorat, deci 173 pag. – 5 pag. = 168 pagini.
             –  54 pagini alocate citatelor din diferite lucrări și autorii acestora, care, deși sunt citate/ citați în subsolul paginilor, sunt utilizate în exces, scopul autoarei fiind vădit voluntar și în cunoștință de cauză de a utiliza cât mai mult spațiu tipografic din cel pe care și l-a propus pentru a întruni nr. de pagini din teza de doctorat, deci 168 pag. – 54 pag. = 114 pagini.
Având în vedere aceste aspecte, consider că este imposibil de acceptat ca, în cuprinsul a numai 114 pagini, să fie realizată o temă atât de complexă și dificilă, în care, printre altele, să fie respectate condițiile de ORIGINALITATE și de CERCETARE.
Precizarea redacției: Contestația mai face referire la unele dintre erorile gramaticale, nepermis de multe și deosebit de grave pentru un deținător al DIPLOMEI de DOCTOR, pe care le-am arătat în articolul „Anamaria Ciobotaru – agramata cu diplomă de doctor și funcție de director” (vezi aici).
repostare. REZISTENTAAvând în vedere cele arătate, vă solicit următoarele:
să analizați și să constatați temeinicia probelor noi prezentate mai sus.
să reanalizați hotărârea contestată.
să desemnați altă Comisie de Analiză, care să reanalizeze lucrarea de doctorat, în integralitatea acesteia.
membrii Comisiei să nu se afle în conflict de interese.
membrii Comisiei să corespundă celor mai exigente cerințe de etică universitară și conștiință profesională.
noua Comisie de Analiză să utilizeze softul antiplagiat pe care U.O.C. îl deține.
comisia să analizeze atât textile plagiate, cât și cele autoplagiate.
să fiu invitat și audiat la lucrările Comisiei de Analiză.
să fie emisă o nouă hotărâre.
să aplicați prev. art. 318[12], lit. „e”/ Legea nr. 1/ 2011.
Contestatie (ultima pagina)să aplicați prev. art. 2, alin. 3) – „Buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude: e) plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori;”
să aplicați prev. Cartei U.O.C., Cap. VII.10.1. – Senatul Universității, art. 105, alin. (44), potrivit căruia Senatul „aprobă, la propunerea rectorului, anularea unui certificat sau a unei diplome de studii, atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară;”
să aplicați prev. Cartei U.O.C., Cap. VII.10.5. – Rectorul, art. 114, potrivit căruia: „Prin asumarea răspunderii publice de către Universitatea «Ovidius», conform legii, Rectorul Universității «Ovidius» din Constanța se obligă: a) să respecte legislația în vigoare, Carta universității și politicile naționale și europene în domeniul învățământului superior; b) să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățământul superior; c) să respecte politicile de echitate și etică universitară, cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobat de Senatul universitar;”
să aplicați prev. Cartei U.O.C., Cap. VII.10.5. – Rectorul, art. 115, potrivit căruia „În vederea îndeplinirii rolului său, Rectorul Universității «Ovidius» din Constanța are următoarele atribuții: h) numește, eliberează sau demite din funcție personalul universității; i) face propuneri pentru aplicarea măsurilor disciplinare conform legislației în vigoare;”
să mi se comunice în scris, punctual, despre toate aspectele sesizate/ contestate în prezenta, inclusiv despre măsurile pe care le-ați dispus.
Contestația a fost fundamentată pe prevederile legale cuprinse în următoarele:Legea educației naționale nr. 1/ 05 ianuarie 2011[13]  (modificată), – Legea nr. 206/ 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, – Carta Universității „Ovidius” din Constanța, – Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară al Universității „Ovidius” din Constanța, – Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară al Universității „Ovidius” din Constanța.
Nota redacției REZISTENTA.ro
În situația în care se simte nedreptățită/ defăimată, îi sugerăm agramatei Anamaria Ciobotaru:
– să ne solicite DREPTUL LA REPLICĂ;
– să facă plângere la instanță (Judecătoria Constanța, str. Traian, nr. 33);
– să ne invite la proxima întrunire a Consiliului de Administrație al Colegiului;
– să ne invite la proxima întrunire a Consiliului Profesoral al Colegiului;
– să organizeze și să ne invite la o conferință de presă.
În toate situațiile de mai sus, agramata să fie foarte atentă la scrierea corectă, cu respectarea regulilor elementare de gramatică a limbii române, nu ca în mizeria numită „teză de doctorat”! VOM REVENI.

[1] Contestație se bazează pe prev. art. 24, alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară al Universității „Ovidius” din Constanța, întrucât au apărut PROBE NOI, care susțin și completează sesizarea inițială.

[2] Definiția plagiatului (http://www.detectareplagiat.ro/forme_plagiat_copierea.php).

[3] Definiția autoplagiatului (http://detectareplagiat.ro/autoplagiatul.php).

[4] Textul este redat identic după cel primit de la Universitatea „Ovidius” Constanța.

[5] Numerotarea paragrafelor aparține redacției rezistenta.ro și este efectuată cu scopul de a facilita cititorului accesul la comentariile/ considerațiile noastre.

[6] Potrivit unei știri apărută la data de 13 noiembrie 2014, „Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a achiziţionat un program prin care se vor identifica, cel puţin parţial, pasajele din lucrările de licenţă copiate cuvânt cu cuvânt de la alţi colegi sau de pe Internet.” (vezi aici).

[7] Text publicat în M. Of. al României, în vigoare de la 03 august 2004.

[8]  Art. 11 din Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare are următorul cuprins: (1) În cazul abaterilor de la buna conduită, sesizate în scris, pe bază de dovezi, de persoane sau instituții cunoscute, procedura urmată de comisiile de etică cuprinde următoarele etape: a) informarea în scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la începerea anchetei, motivele și dovezile existente; b) formularea de recomandări către conducătorul instituției sau al unității. (2) Termenul de răspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la începerea anchetei. Persoana găsită vinovată de către comisia de etică poate să se adreseze Consiliului Național de Etică, ce verifică contestația și stabilește în termen de 30 de zile verdictul, propunerile și recomandările către conducătorul instituției sau al unității. (3) Pentru analizarea contestației, membrii Consiliului Național de Etică au acces la acele documente ale instituției sau ale unității care sunt legate de acuzațiile ce urmează a fi verificate.

[9] Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, art. 4, lit. e: conflict de interese – situația de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea și raportarea activităților de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituția din care face parte.

[10] Despre aceste aspecte, REZISTENTA.ro va reveni cu un articol.

[11] Ghid de redactare a lucrării de doctorat (vezi aici) și Reguli privind structura și redactarea lucrării de doctorat (vezi aici).

[12]  Art. 318 – Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele: a) avertisment scris b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control; c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență; d) destituirea din funcția de conducere din învățământ; e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

[13]  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18/ 10.01.2011.

 

Comentează pe Facebook

Articolul precedentMAREA SCOFALĂ a lui ANDREI GHEORGHE
Articolul următorDe ce doctorița Anamaria Ciobotaru nu poate fi motostivuitor?
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.