Canoane batjocorite de antihristul Teodosie, pentru care netrebnicul ar trebui caterisit

0
1241

Desigur, prin gândurile, vorbele și faptele sale mârșave (vezi aici), inculpatul Teodosie a batjocorit nu numai canoanele[1] și regulamentul B.O.R., ci și prevederile Codului penal și Codului Civil, dar, la fel de grav, și pe cele ale Codului moral de conviețuire cu semenii săi, motive îndestulătoare de a fi caterisit și să primească un șut în spate din partea comunității ortodoxe de pe pământul apostolic al Dobrogei.

Este deja de notorietate că respectarea literei și spiritului canoanelor de către înalții ierarhi este opțională, în funcție de interesele și poftele fiecăruia dintre ei, deși acest mod de comportament aduce grave prejudicii credinței, în general, încrederii și imaginii B.O.R., în special.

Cu precizarea că, în cele de mai jos, din lipsă de spațiu, nu facem referire la toate păcatele grave ale acestui infractor, vă prezentăm o parte dintre cele sfinte încălcate grosolan, batjocorite și murdărite de antihristul  Teodosie – dușmanul și trădătorul ortodoxiei, rușinea Bisericii Ortodoxe Române.

***

Vezi "Lista RUȘINII: Ecumeniștii din B.O.R. care s-au rugat cu ereticii în săptămâna 18-25 ianuarie 2017" (https://saccsiv.wordpress.com/2013/01/28/lista-rusinii-ecumenistii-din-bor-care-s-au-rugat-cu-ereticii-in-saptamana-18-25-ianuarie/).
Vezi aici „Lista RUȘINII: Ecumeniștii din B.O.R. care s-au rugat cu ereticii”.

Canoanele Sfinților Apostoli

Canonul 29 (Osândirea simoniei): „Dacă vreun episcop, presbiter sau diacon ar dobândi această vrednicie (demnitate) prin bani, să se caterisească și acela ce l-a hirotonit și să se taie cu totul din comuniune (Biserică), ca Simon Magul de către mine Petru).“ Teodosie a încalcat grav și încalcă și acest canon.

Canonul 30 (Osândirea celor care se folosesc de influența dregătorilor lumești pentru a deveni episcopi): „Dacă vreun episcop, folosind stăpânitori (dregători) lumești, s-ar face prin ei stăpân peste vreo biserică, să se caterisească și să se afurisească, de asemeni și toți părtașii (complicii lui).“ – Teodosie a fost numit la Constanța la intervenția politică a infractorilor Adrian Năstase și Ion Iliescu și cu complicitatea răposatului patriarh Teoctist.

Canonul 40 (Averea[2] episcopului): „Să fie arătate (cunoscute în mod lămurit) bunurile (lucrurile) proprii ale episcopului în cazul în care ar avea și bunuri proprii) și să fie arătate și cele domnești (bunurile Domnului, ale Bisericii), ca episcopul să aibă putere când s-ar săvârși din viață să lase ale sale cui vrea și cum vrea și să nu se piardă cele ale episcopului cu cuvânt că ar fi bunuri bisericești, atunci când el ar avea soție și copii sau rude sau casnici. Căci este drept înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor ca  nici Biserica să nu sufere vreo pagubă din pricina necunoașterii bunurilor episcopului și ca nici episcopul sau rudele lui să-și risipească (bunurile) din pricina Bisericii sau să cadă și la certuri (procese) ai săi, moartea lui să se acopere de ocări.“ Teodosie nu și-a făcut publică averea personală. (vezi aici și aici).

Canonul 45 (Oprirea comuniunii cu ereticii): „Episcopul sau presbiterul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârșească ceva ca clerici (să săvârșească cele sfinte), să se caterisească.“ Teodosie a încalcat grav și acest canon. (vezi aici).

Doi infractori, chefuind în cârciumă.
Doi infractori, chefuind în cârciumă.

Canonul 54 (Oprirea clericilor de a petrece în cârciumă): „Dacă vreun cleric ar fi văzut (prins) mâncând în cârciumă, să se afurisească, afară numai dacă fiind la drum (în călătorie) a tras de nevoie la ospătărie.“ Teodosie a încalcat grav și acest canon. (vezi aici).

Canonul 59 (Ocrotirea clericilor săraci):): „Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon nu ar da cele de trebuință vreunuia dintre clerici care ar fi lipsiți (săraci) să se afurisească, iar stăruind, să se caterisească întocmai ca unul carele a ucis pe fratele său.“ Teodosie, nu numai că nu îi ajută, dar îi jefuiește de bani atât pentru hirotonii, cât și pentru repartizarea la parohii.

Canonul 61 (Păcate care opresc de la preoție): „Dacă împotriva unui credincios se face vreo învinuire de desfrânare sau de adulter sau de o altă oarecare faptă și s-ar dovedi, acela să nu se înainteze în cler (să nu devină cleric).“ Nu numai că Teodosie a hirotonit credincioși desfrânați, dar este înconjurat și menține în funcții preoți curvari, divorțați, bețivi, infractori etc. (vezi aici).

Canoanele sinoadelor ecumenice

Canonul 3 (Clericii să nu aibă țiitoare): „Marele sinod a oprit cu desăvârșire, fie episcopului, fie presbiterului, fie diaconului, fie oricui dintre cei care sunt în cler, să li se îngăduie a avea femeie împreună locuitoare (concubină), afară doar de mamă, sau soră, sau mătușă, sau numai astfel de persoane cu privire la care a fugit toată bănuiala.“ Teodosie încalcă grosolan și acest canon.

Sinodul IV ecumenic de la Calcedon (451)

Canoanele BORCanonul 2 (Osânda simoniei): „Dacă vreun episcop ar săvârși hirotonia pentru bani și ar coborî între lucrurile de vânzare harul care nu se vinde, și ar hirotoni episcop ori horepiscop, ori presbiteri, ori diaconi, ori pe altcineva dintre aceia care se numără în cler, sau pentru bani ar înainta econom sau ecdic (apărător, avocat bisericesc) pentru câștig rușinos pe seama sa, cel dovedit că a făcut aceasta să se primejduiască în privința propriei sale trepte (spițe), iar cel hirotonit să nu aibă nici un folos din hirotonia sau înaintarea aceea din negoț, ci să fie străin de vrednicia sau de slujba pe care a dobândit-o prin bani. Iar dacă cineva s-ar vădi (ar apărea) ca mijlocitor în astfel de apucături (afaceri) rușinoase și nelegiuite (neîngăduite), să cadă și acesta din treapta sa, dacă ar fi cleric, iar dacă ar fi laic sau călugăr (trăind călugărește), să fie dat anatemei.“ Teodosie încalcă grosolan și acest canon. (vezi aici și aici).

Canonul 6 (Se oprește hirotonia fără destinație): „Nimeni să nu fie hirotonit fără sorocire, nici presbiterul, nici diaconul, nici altcineva oarecare din starea bisericească. Numai dacă cel ce se hirotonește va fi anume sorocit pentru biserica unei cetăți sau a unui sat, sau altarului unui mucenic sau mănăstiri. Iar în privința celor hirotoniți fără soroace, sfântul sinod a orânduit ca o astfel de hirotesie să fie fără tărie și ca nicăieri să nu poată sluji, spre ocara celui ce i-a hirotonit.“

Teodosie încalcă grosolan și acest canon. În prezent, există sute de preoți misionari, hirotoniți de acest inculpat, care așteaptă (în cele mai multe cazuri cu șpagă de 15.000 – 25.000 euro) să primească „repartiție“ la vreo biserică. Mulți dintre aceștia au renunțat și, în țară sau plecați afară, practică meserii dintre cele mai diverse, de la șoferi și polițiști până la navigatori. La judecata acestor afirmații aveți în vedere faptul că Facultatea de Teologie din Constanța scoate, anual, zeci și zeci de absolvenți. (vezi aici și aici).

 Sinodul TRULAN (an 692). Sinodul V – VI ecumenic de la Constantinopol (691-692)

Canonul 3 (Cei căsătoriți de două ori nu pot fi clerici). Teodosie are în eparhie mulți preoți, unii consilieri în Permanența Eparhială, căsătoriți a doua și chiar a treia oară. (vezi aici).

Canonul 5 (În casele clericilor să nu stea femei care să dea de bănuit).

Teodosie încalcă grosolan și acest canon.

Canonul 9 (Clericii se opresc a face negoț cu băuturi)Arhiepsicopia Tomisului deține, cu binecuvântarea lui Teodosie, zeci și zeci de vagoane de așa-zis „vin liturgic“, cu care face negoț. Despre această afacere necurată, mirosind pestilențial a evaziune fiscală, în care sunt complice și alte firme de profil, nimeni dintre autoritățile Statului nu se autosesizează ca să purceadă o anchetă și să pună capăt fărădelegii. (vezi aici).

Canonul 22 (Osânda hirotoniei simoniace): „Poruncim ca cei ce au fost hirotoniți pe bani, iar nu după ispitire și după alegerea vieții (celei preoțești), fie episcopi, fie orice altfel de clerici, să se caterisească, dar și cei ce i-au hirotonit.“ Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canoanele sinodului VII ecumenic de la Niceea (787)

Canonul 3 (Numai Biserica își alege slujitorii săi): „Orice alegere de presbiter, sau de diacon, făcută de către dregători lumești, să rămână fără tărie, după canonul care zice: «Dacă vreun episcop, folosind dregători lumești, și prin aceștia s-ar face stăpân pe o biserică, să se caterisească și să se afurisească (de asemenea) și toți părtașii lui».“ (vezi aici).

Canonul 4 (Se osândește iubirea de argint și simonia): Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canonul 5 (Se osândește simonia): Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Teodosie cu trena (1)Canonul 16 (Se osândește luxul clerului): „(…) Așadar, episcopii sau clericii case împodobesc pe ei cu haine strălucitoare și semețe (mândre), aceștia trebuie să se îndrepteze, iar dacă ar stărui, să se dea certării, așijderea și cei ce se ung cu miresme. (…) Căci tot ceea ce se ia nu din trebuință, ci pentru împodobire, cade sub învinuirea de ușurătate (deșertăciune, nechibzuință), precum zice marele Vasile (în pravila scurtă 49 pt. monahi): «Dar nu se îmbrăcau nici cu îmbrăcăminte pestriță din țesături de mătase, nici nu au adăugat la marginea veșmintelor bucăți de altă culoare. Căci au auzit din limba graiului dumnezeiesc că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților.» (Matei 11, 8).“

Teodosie, ca și majoritatea covârșitoare a înalților ierarhi din cadrul B.O.R., a încălcat și încalcă grosolan și acest canon. Vă trimit gândurile doar la limuzinele superluxoase, toiagele și veșmintele cusute cu fir de aur și argint. (vezi aici, aici și aici).

Canonul 18 (La casele episcopale și în mănăstirile de călugări să nu stea femei).  Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canonul 19 (Se osândește simonia): Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canonul 20 (Mănăstiri mixte să nu mai fie): „(…) Iar cele ce au fost până acum de două feluri (duble, mixte), să fie cârmuite după canonul sfântului nostru părinte Vasile, și după porunca lui, care astfel orânduiește: «Să nu viețuiască (locuiască) într-o mănăstire călugări și călugărițe, căci împreună-viețuirea prilejuiește adulter. Să nu aibă călugărul vorbire slobodă  cu călugărița, sau călugărița să vorbească deosebit cu călugărul, nici să se culce călugărul în mănăstire femeiască, nici să mănânce călugărița singură împreună cu acela. (…).»“ Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canoanele sinodului al doilea local de la Neocezareea (315)

Canonul 1 (Osânda preotului care se căsătorește după hirotonie, comite adulter sau este desfrânat): Încurajând și susținând aceste interdicții, Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

15727127_213765239032548_8375895469470474331_n15781745_213765212365884_7189314421438665352_nCanoanele sinodului al cincilea local de la Laodiceea (343)

Canonul 54 (Petreceri oprite pentru cler): „Nu se cuvine ca cei ierarhicești să privească oarecare spectacole la nunți sau la ospețe, ci mai înainte de a intra teatraliștii, să se scoale și să plece“. Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon.

Canoanele Sinodului al optulea local de la Cartagina (419)

Canonul 32 (Averea agonisită de clerici, agoniseala de după intrarea în cler este a Bisericii): „Așijderea s-a hotărât ca episcopii, presbiterii, diaconii sau oricare clerici, care n-au avut nimic, dacă promovați fiind, și-ar cumpăra pe timpul episcopatului sau clericatului lor țarini sau orice fel de moșii pe numele lor, să se considere ca și când și-ar fi însușit bunurile Domnului, dacă nu cumva, admonestați fiind, le-ar restitui Bisericii. Iar dacă le-ar reveni ceva în proprietatea lor, mai cu seamă din dăruirea cuiva sau din moștenirea rudelor, cu aceea să facă dorința lor. Dar dacă ar voi să le retragă chiar și după ce le-au oferit Bisericii, să se judece ca niște netrebnici, fiind nevrednici de demnitatea bisericească.“ Teodosie a încălcat și încalcă grosolan și acest canon, complexul de la Dorna Arini fiind numai o dovadă în acest sens.

Canonul 40 (Clericii să nu intre în cârciumă). Teodosie a încălcat grosolan și acest canon. (vezi aici). 

Canonul 133 (Episcopul să nu fie grabnic a osândi fără dovezi). Teodosie a încălcat grosolan și acest canon. (vezi aici și aici).

Canoanele sfântului sinod al nouălea local de la Constantinopol, numit și sinodul întâiu – al doilea (861)

Baza creștină de odihnă și tratament recuperator Sf. Procopie și Elisaveta de la Dorna Arini, aparținând ÎPS Teodosie al Tomisului.
Complexul creștin-ortodox de odihnă și tratament recuperator „Sf. Procopie și Elisaveta” de la Dorna Arini, aparținând inculpatului și anticanonicului Teodosie Petrescu.

Canonul 6 (Făgăduința sărăciei): „Monahii sunt obligați să nu aibă nimic al lor propriu, ci toate ale lor să le atribuie mănăstirii. Căci fericitul Luca zice despre cei ce cred în Hristos și închipuiesc viețuirea monahilor «că nici unul nu zice că din a sa avere este ceva al său, ci totul le era de obște».

Pentru aceea celor ce voiesc să fie monahi li se dă voie, în privința averilor lor, să ia dispoziții mai înainte și să transmită averile lor oricăror persoane ar voi care, firește, nu sunt oprite prin lege.

Căci după ce se vor face monahi, mănăstirea are stăpânire peste toate ce le aparțin lor și nu li se îngăduie lor ca să poarte de grijă și să facă dispoziții asupra bunurilor lor.

Iar de se va vădi că vreunul își va însuși oarecare avere care nu s-a atribuit mănăstirii și se va robi patimii iubirii de câștig, aceea să se ia de la dînsul de către egumen sau de către episcop, și vânzându-se în prezența multora, să se  împartă celor săraci și lipsiți.

Iar cel ce a căutat să răpească o astfel de avere ca oarecând Anania, Sfântul Sinod a hotărât să se înțelepțească cu certare potrivită. Și este lămurit că cele canonisite de Sfântul Sinod pentru monahii bărbați, a hotărât să aibă vigoare și pentru monahiile femei.“

Prin acest canon se reînnoiște dispoziția Sf. Vasile cel Mare, potrivit căruia monahul nu poate avea nicio proprietate, pe temeiul Sfintei Scripturi și al votului sărăciei de bunăvoie pe care l-a depus.

Este de notorietate că inculpatul Teodosie a încălcat și încalcă în continuare înțelepciunea acestui canon. (vezi aici).

Canonul 9 (Clericii să nu bată): Cazul starețului de la mănăstirea din Murfatlar, care a bătut un bătrân, a scandalizat opinia publică din România (vezi aici). Poziția Arhiepiscopiei Tomisului, cu binecuvântarea lui Teodosie, a fost specifică: a mințit cu nesimțire și nerușinare opinia publică și pus patrafirul pe țambal.

Canonul 11 (Îndeletniciri nepotrivite pentru cler, incompatibilități): „(…) Deci și noi, întărind aceasta, hotărâm și în privința celorlalți care se numără în cler: că dacă vreunul dintre ei s-ar îndeletnici cu dregătorii lumești sau ar primi asupră-și cele ce se zic purtări de grijă în casele sau moșiile dregătorilor, acela să se alunge din clerul său; căci nimeni nu poate sluji la doi domni, după cuvântul nemincinos al lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu.“ Teodosie încalcă grav și acest canon. (vezi aici).

Canoanele Sfinților Părinți

Canonul 2 (Lăcomia și câștigul urât. Osând lăcomiei și exploatării, a prădării și a câștigului urât). Teodosie încalcă grav și acest canon. (vezi aici).

Canonul 3 (Câștigul nedrept, necinstit. Osânda câștigului străin)Teodosie încalcă grav și acest canon. (vezi aici).

IMG (2)Canonul 7 (Desfrâul cu bărbații, Sodomia). Teodosie încalcă grav și acest canon fie personal, fie că acoperă preoți din imediata sa apropiere. (vezi aici, aici și aici).

Canonul 9 (Despărțirea, divorțul). Teodosie încalcă grav și acest canon, în cadrul Arhiepiscopiei și chiar printre consilierii săi fiind mulți preoți divorțați (vezi canonul 12).

Canonul 12 (Căsătoria clericilor; clericii se pot căsători o singură dată). „Canonul a oprit cu desăvârșire de la slujire pe cei ce s-au căsătorit de două ori.“ În acest canon, Sf. Vasile cel Mare are în vedere prevederea canonului 17 ap., potrivit căruia preot poate fi numai acela care s-a căsătorit o singură dată, hotărând să fie caterisit episcopul care va hirotoni pe cel ce s-a căsătorit de două ori.

Canonul 21 (Desfrâu, adulter, și despărțenie): „Dacă un bărbat viețuind împreună cu o femeie căsătorită, apoi nemulțumindu-se cu nunta, ar cădea în desfrâu, pe unul ca acesta îl socotim desfrânat și mai mult îi prelungim epitimiile (…).“ Teodosie menține în eparhie, chiar în preajma sa, preoți divorțați și dedați la desfrâu.


[1] Canoanele Bisericii Ortodoxe Române, Note și comentarii, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca,

[2] Averea Bisericii, partea I – https://www.youtube.com/watch?v=AG77wVuVZnE

Averea Bisericii, partea a II-a – https://www.youtube.com/watch?v=M-TiSwMCQwA

Averea Bisericii, partea a III-a – https://www.youtube.com/watch?v=TFA2Ld2ml3g

 

 

Comentează pe Facebook

Articolul precedentRomânia trece la ora oficială de vară
Articolul următorDaniela Stan, stareța profesorilor de religie, îi pupă poala lui Teodosie
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.