Anamaria Ciobotaru – primele zile de școală, primele fărădelegi

0
2519
Trebuie precizat de la început că trăim în țara în care un semianalfabet funcțional zace cățărat (politic) în vârful piramidei educației românești, mulți, din păcate foarte mulți, dintre cei de la baza piramidei fiind asemeni lui și cu mult sub „genunchele” broaștei.
Unul dintre aceștia este prof. asis. univ. dr. Anamaria Ciobotaru (scrie în limba română cam în același hal în care conduce instituția), de prea mulți ani (circa 12) director al Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța, ale cărei apucături și deviații profesionale și de comportament, toate sub semnul educației precare și a pregătirii superficiale, v-am relatat pe larg în numeroase articole.
Dar să revenim la oile noastre. Nici nu a început bine anul școlar 2017/ 2018 și Frumoasa agramată din Consiliul profesoral adormit al Colegiului s-a apucat să facă ceea ce știe mai bine: să tragă sfori, să bage intrigi, să comită abuzuri și ilegalități, toate acestea cu o față senină, relaxată și cu mașina parcată tot în incinta Colegiului, cu aceeași excesivă nerușinare și aleasă nesimțire pe care le dovedește de ani de zile.
Se vorbește prin mediul didactic al instituției, mai mult în pauzele de „o bârfă mică la o țigară”, că, întâlnindu-se într-una din zile trecute cu numita C.S. – profesoară de limba română și membru al Comisiei de monitorizare a programelor de pregătire suplimentară și a rezultatelor obținute, Anamaria Ciobotaru – cea frumoasă ca o zi de luni i-a atras atenția că, deși interpelata respectase Planul-cadru de învățământ[1], respectiv trei ore/ săptămână la disciplina „Limba și literatura română”, se aflase că, de fapt, se cuvenea a fi efectuate patru ore/ săptămână, ora în plus fiind o disciplină distinctă și opțională (la decizia școlii), respectiv „Dezvoltarea abilităților de viață” (cf. O.M.E.C.T.S. nr. 3960/ 3.05.2012).
Plan-cdru de învățământ pentru ciclul superior al liceului, filiera teoretică - profil umanist, specializarea "Științe Sociale" (Anexa 2, pag. 4 din O.M.E.C.I. nr. 3410/ 16 martie 2009).
Plan-cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului, filiera teoretică – profil umanist, specializarea „Științe Sociale” (Anexa 2, pag. 4, cf. O.M.E.C.I. nr. 3410/ 16 martie 2009).
De reținut că existența și efectuarea acestor ore fac parte dintr-un Proiect european (vezi aici) – Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, care reprezintă nu numai o cofinanțare europeană, ci și monitorizarea efectuării acestuia de către experți remunerați în acest scop.
Ne îndoim că tărășenia ar fi fost sesizată de doctorița Anamaria Ciobotaru, agramatismul, incompetența, superficialitatea și iresponsabilitatea acesteia fiind de notorietate, spre stupoarea și amuzamentul colegilor, dar este foarte posibil să fi fost descoperită de inspectorii de specialitate (limba și literatura română) de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, respectiv prof. dr. Cristina-Maria IVAN și prof. dr. Ana-Maria PANȚU).
Aceștia, probabil cu gândul la monitorizarea făcută de experți și posibilitatea depistării de către cei abilitați a încălcării condițiilor din proiectul european amintit, au tras-o de mânecă pe Frumoasa adormită ca să se trezească la realitate și să intre în legalitate cu evidențele Colegiului (condica de prezență, catalogul, registrul matricol), scopul fiind „colmatarea” grabnică a ilegalității.
Numai că, dacă faptele sunt întocmai cum ne-au fost prezentate, îndreptarea acestei ilegalități flagrante nu se putea face decât prin comiterea unei alte ilegalități, care, de această dată, pare să fi căpătat conotații penale, aflate, în acest sens, într-un bagaj destul de încăpător cu prevederile[2] Noului Cod Penal, constatarea, încadrarea și cercetarea faptelor fiind de competența celor abilitați.
Nimeni nu contestă faptul că numita C.S. – profesoară de limba română la clasa a XI-a C (anul școlar 2016/ 2017) a predat conținutul materiei de specialitate (limba română), aferent celor trei ore săptămânale, notând pe fiecare elev și încheind mediile generale ale acestora (în urma testelor, tezelor și altor evaluări specifice).
Potrivit surselor noastre, odată depistată ilegalitatea, îndreptarea acesteia se putea face numai prin completarea cu denumirea materiei opționale, respectiv „Dezvoltarea abilităților de viață”, a uneia dintre rubricile din catalogul clasei a XI-a C, notarea fiecărui elev și încheierea mediilor generale… fiind efectuate în mod fals, întrucât elevii în cauză sunt deja în clasa a XII-a din anul școlar 2017/ 20118, iar orele de curs din anul școlar 2016/ 2017 la materia respectivă nu au fost efectuate niciodată, deci nici evaluarea elevilor!
Mai mult decât atât, profesoara C.S. a fost surprinsă de colegii săi în timp ce completa notele și încheia mediile în catalogul clasei a XI-a C, deci cazul este cunoscut cel puțin în comunitatea didactică a Colegiului, existând suspiciuni temeinice că asis. univ. prof. dr. soție, mamă și conducătoare auto Anamaria Ciobotaru nu este străină de faptele subordonatei sale.
De asemenea, trebuie păstrat în atenție faptul că modificarea notelor și a mediei semestriale ale fiecărui elev (la orice disciplină) reverberează nu numai în media generală a elevului respectiv, ci și a clasei din care acesta face parte, a Colegiului și, în final, se reflectă în statistica școlară la nivelul județului Constanța.
Anamaria Ciobotaru - o directoare ruptă-n figuri... și "genunche".
Anamaria Ciobotaru – o directoare ruptă-n figuri… și „genunche”.
Dacă toate cele arătate se confirmă, articolul de față poate fi un motiv de autosesizare pentru cei competenți în soluționarea unor eventuale fapte penale, la constatarea, cercetarea și încadrarea cărora, dacă se pun pe treabă, trebuie să se aibă în atenție:
 • audierea elevilor din clasa a XI-a C, în prezent trecuți în clasa a XII-a, pentru a confirma/ infirma prezența la orele opționale și evaluarea lor la disciplina respectivă.
 • dacă zilele de notare a elevilor la disciplina opțională corespund cu orarul clasei respective și cu programul general al Colegiului.
 • dacă datele de „evaluare” a elevilor corespund cu orarul cadrului didactic C.S. atât la clasa a XI-a C, cât și, prin comparație, la alte clase.
 • dacă, cine și cum a procedat la modificarea Registrului matricol aferent claselor a XI-a din Colegiul Pedagogic, în anul școlar 2016/ 2017.
 • dacă în condica de prezență a cadrelor didactice din anul școlar 2016/ 2017 este înscrisă ora de disciplină opțională „Dezvoltarea abilităților de viață” și dacă profesoara C.S. a semnat pentru efectuarea acesteia.

  În acest sens se impun:

 • audierea Anamariei Ciobotaru, directorul Colegiului, aceasta fiind responsabilă, printre altele, cu încadrarea și verificarea repartizării orelor pe catedre și pe fiecare cadru didactic. Este greu de crezut că numita C.S. a acționat de capul ei, fără ca să i se impună de cineva, respectiv, conducătorul instituției, și fără știrea Inspectoratului Școlar Județean Constanța.
 • audierea secretarei-șef Ghiulman Fetta și a secretarei Marilena Andrei, pentru aflarea modului în care a ajuns catalogul clasei a XI-a C în posesia profesoarei C.S., în situația în care acest document a fost arhivat la sfârșitul anului școlar 2016/ 2017.
  Le atenționăm pe aceste două auxiliare să nu care cumva să încerce să rescrie/ completeze/ modifice documentele oficiale ale instituției (condica de prezență, registrul matricol, catalogul clasei, etc), mai ales că au mai existat asemenea cazuri!!!
 • audierea profesoarei C.S. pentru a se afla dacă/ cine i-a dat dispoziție să completeze catalogul cu materia opțională și notele de evaluare a elevilor la această disciplină, precum și modificarea mediilor generale ale fiecărui elev.
 • audierea inspectorilor școlari pentru limba și literatura română (Cristina-Maria Ivan și Ana-Maria Panțu), pentru aflarea modului în care aceștia au monitorizat/ gestionat derularea proiectului european și situația de la Colegiul Pedagogic, dar și de la alte licee în care acesta s-a derulat.
• De asemenea, în atenția anchetatorilor trebuie să existe o eventuală cercetare a justificării sumelor provenite din fonduri europene.

♣ ♣ ♣

Notele REDACȚIEI

 1. – Când se va finaliza „construcția paginii” referitoare la declarațiile de avere ale conducerii Colegiului Pedagogic Constanța? (vezi aici).
 2. – Deși i s-a atras atenția în privința faptului că intră și își parchează autoturismul propriu în
  Două fătuci: Anamaria Ciobotaru (dreapta) și Bianca Matei, sora geamănă, care au uitat de unde au plecat și nu știu ce le așteaptă.
  Două fătuci: Anamaria Ciobotaru (dreapta) și Bianca Matei, sora geamănă, care au uitat de unde au plecat și nu știu ce le așteaptă.

  incinta Colegiului, Anamaria Ciobotaru continuă să-și sfideze colegii, dând dovadă de aceeași imensă nerușinare și crasă nesimțire. (vezi aici).

Mai mult decât atât, numita Bianca Matei – în calitate de soră geamănă a obraznicei susmenționate, dar și inspector școlar pentru limbi moderne (engleză), își aduce copilul la grădiniță, intrând cu autoturismul propriu până la ușa clădirii. Toți văd, nimeni nu vorbește, nerușinatele și nesimțitele își văd de-ale lor.
 1. – Pe data de 21 septembrie a.c., directoarei Anamaria Ciobotaru i s-a substituit telefonul mobil chiar din biroul său, individa și secretara aferentă umblând brambura prin locuri numai de ele știute.
O asigurăm că nu noi ne-am pretat la un asemenea gest, deși am fi fost foarte interesați de contactele telefonice, mesajele și fotografiile existente în mobilul iPhone7 respectiv.
Evenimentul are, însă, și alte conotații. Se dă următoarea problemă: pentru protecția ființelor ce își desfășoară activitățile specifice în cadrul Colegiului, dar și pentru paza bunurilor de patrimoniu existente, fiecare dintre părinți achită 30 lei/ an, deși în incinta instituției intră cine și când vrea. Hoțul care a furat telefonul directoarei instituției a ajuns până în biroul acesteia, fără ca vreun agent de pază  să-l întrebe de zodie și grupa sanguină.
Se pun întrebările: a. –  De câte ori ar putea să se repete faptul? b. – Care este nivelul de siguranță a elevilor și cadrelor didactice? c. – Cât timp i-ar trebui unui terorist să amplaseze un explozibil sau să deschidă focul asupra ființelor din incinta instituției? d. – Mai este nevoie de angajarea unei firme de pază și protecție, având în vedere răspunsurile la întrebările a, b și c?
 1. – Deși a fost „călcată” și amendată de inspectorii I.S.U. Constanța, „doctora” Anamaria Ciobotaru (vai de ea și de opera lui Max Blecher cum a ajuns doctoriță!), nu a rezolvat nici în prezent problema evacuării copiilor și cadrelor didactice din grădinița din incinta Colegiului, aceștia aflându-se într-un real pericol în cazul producerii unei calamități (incendiu/ cutremur). (vezi aici).
Atât celor de la I.S.U. Constanța, care au pus botul la vrăjelile Albei ca Zăpada și ale altor pitici din Colegiu, cât și Albei ca Zăpada, le deconspirăm faptul că, în această privință, ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne, personal ministrului Carmen-Daniela Dan.
 1. Îi atrag(em) atenția Anamariei Ciobotaru – conducătoarea mediocră a Colegiului Național Pedagogic Constanța, clona agramată a ministrului Educației, Liviu Marian Pop – rușinea, sfidarea și jignirea învățământului românesc, că spoielile, cârpăcelile și hârtiile la care s-a dedat, pentru a-și acoperi incompetența și iresponsabilitatea, nu țin loc, în nicio situație, de justificări în cazul unei nenorociri, ea fiind prima care trebuie să răspundă de eventuale consecințe tragice, căci, vorba semianalfabetului funcțional Liviu Marian Pop, șeful suprem al suspectei de impostură (?) și alte ticăloșii (?) Anamaria Ciobotaru: „(…) În viaţă, ca şi în politică, există greşeli şi există erori. Este esenţial însă faptul că greşelile se pot corecta, erorile nu. (…).” (vezi aici).

♣ ♣ ♣

De același autor:

[1] Reglementează numărul de ore de efectuat la fiecare specializare/ disciplină (științe sociale, filologie, matematică-informatică etc) la clasele de liceu.

[2] Art. 320, Falsul material în înscrisuri oficiale – (1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice. (4) Tentativa se pedepseşte.

Art. 321, Falsul intelectual – (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte. Nota redacției: În martie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție (Î.C.C.J.) a stabilit că profesorii din învățământul preuniversitar de stat au calitatea de „funcționar public” cu sensul autonom din art. 175, alin. 1, lit „b”, teza a doua – Codul penal. Decizia instanței supreme este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 322, Falsul în înscrisuri sub semnătură privată – (1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 323, Uzul de fals – Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. (https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-322).

 

Comentează pe Facebook

Articolul precedent„Demisiaˮ din Biserică
Articolul următorJos masCA, CAsio al Galațiului, nevrednicule!
CUMPĂNĂ C. CONSTANTIN - jurnalist • licenţiat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Am muncit ca să te cresc“ - premiul pentru „Cel mai bun film de anchetă pe anul 1995“; •1995-coautor la realizarea filmului pentru TV „Şi Dumnezeu se odihnește“, despre catastrofa navală din 4/5 ianuarie 1995, filmt selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; •1996-realizator al filmului pentru TV „Oameni pe care numai Iisus îi poate săruta“, despre viaţa oamenilor bolnavi de lepră din Dispensarul din Tichileşti-Tulcea; selectat pentru concursul A.P.T.R.-1996; selectat pentru Festivalul MEDIAFEST-Costineşti-1996, nominalizat pentru Gala Laureaţilor; •1990-2008-autor a numeroase ştiri, anchete, investigaţii, reportaje, interviuri, precum şi realizator de emisiuni pentru televiziune; •2006-autorul cărţii „Tragedia navei «Independența»“; •2007-coautorul cărţii „Catastrofa navei «Unirea»“; •2008-coautorul cărţii „Naufragiul navelor «Paris» şi «You Xiu»“; •2009-autorul cărţii „Terente“ (vol. I şi II); •2011-coautorul cărţii „Amintiri despre o flotă pierdută“ (vol. I şi II); •2011-membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști; •2011-membru al Ligii Navale Române; • 2017 - "Elena de la Dunăre și Mare" - Film documentar (Elena Roizen), Redactor.